Hoàng Bảo Phong

Hoàng Bảo Phong

Tên thật: Lê Hoàng Bảo Phong

Ngày sinh: 07/09/1990 · Quốc gia: Việt Nam

Hoàng Bảo Phong đã theo học tại trường đai học văn hoá nghệ thuật quân đội, khoa thanh nhạc tại Hà Nội.

Xem toàn bộ ▼

Bài Hát Hoàng Bảo Phong